Choroba zawodowa- co warto o niej wiedzieć?

Nie każdy wie, czym jest choroba zawodowa. Zgodnie z obowiązującą definicją jest to schorzenie będące wynikiem długotrwałego oddziaływania szkodliwych czynników w środowisku pracy. Wiele zależy oczywiście od pełnionej funkcji – niemal każde stanowisko posiada listę konkretnych chorób zawodowych. Ważne jest jednak to, aby diagnoza była bezsporna – musi zostać postawiona przez niezależnego specjalistę, czyli lekarza orzecznika.

Kiedy można zdiagnozować chorobę zawodową?

Mogłoby się wydawać, że chorobę zawodową można zdiagnozować wyłącznie wtedy, kiedy pracujemy. Nie jest to prawdą! Oczywistym jest, że skutki złych warunków pracy mogą nieść działanie długofalowe. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że schorzenie rozwinie się po zakończeniu aktywności zawodowej. W taki przypadku diagnoza musi jednak zostać wyznaczona w odpowiednim czasie – okres, kiedy możemy mówić o chorobie zawodowej jest określony w przepisach. W każdym przypadku jest on inny, a więc należy zapoznać się z aktualnym wykazem, który jest powszechnie dostępny.

Od czego zacząć?

Z pewnością niejedna osoba podejrzewa u siebie chorobę zawodową, jednak nie ma pojęcia, w jaki sposób potwierdzić swoje przypuszczenia. Nie jest to tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać, jednak ilość formalności jest całkiem spora. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej – może zrobić to pracodawca, pracownik lub były pracownik. Należy zgłosić się do lekarza świadczącego profilaktyczną opiekę zdrowotną lub bezpośrednio do organów orzekających, czyli okręgowego inspektora pracy lub państwowego inspektora sanitarnego. Bardzo ważne jest to, aby zgłosić się do właściwej jednostki.

Rozpoznanie choroby zawodowej

Za rozpoznanie choroby zawodowej odpowiada uprawniony do tego lekarz orzecznik, który świadczy swoje usługi w konkretnej placówce medycznej. Orzeczenie posiada postać specjalnego druku, gdzie znajduje się potwierdzenie wystąpienia schorzenia zawodowego. Oczywiście specjalista może również stwierdzić, że brak jest jednoznacznych wskazań. Nie zawsze zgadzamy się z orzeczeniem lekarza – mamy 14 dni na odwołanie się od jego decyzji. Dzięki temu zostanie wyznaczony nowy termin badania, a proces zostanie wznowiony. Z wiadomym względów jest ono przeprowadzane przez innego lekarza orzecznika.

Stwierdzenie choroby zawodowej

Oświadczenie lekarskie nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem choroby zawodowej – wiele osób nie ma dostatecznej wiedzy na ten temat. Posiadany dokument musimy dostarczyć do odpowiedniego organu (właściwego państwowego inspektora sanitarnego). Konieczne jest wydanie dokumentu, który potwierdza, że mamy do czynienia z chorobą zawodową. Ci, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia mogą odwołać się od niego w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Warto wiedzieć, że w przypadku chorób zawodowych możemy ubiegać się o świadczenia – nie ma znaczenia, czy jesteśmy aktualnie zatrudnieni, czy zakończyliśmy już aktywność zawodową. Są one wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.