BHP Rzeszów

Obsługa, nadzór i doradztwo z zakresie BHP, PPOŻ i OCHRONY w pełnym zakresie – BHP Rzeszów

BHP Rzeszów – KOF Sp. z o.o. skutecznie i szybko świadczymy kompleksową obsługę firm.  Oszczędzamy czas przedsiębiorcom i instytucjom, odciążamy  od nałożonych przez ustawodawcę obowiązków formalno-prawnych związanych z szeroko rozumianym BHP i PPOŻ. Fachowe usługi świadczone na terenie całego kraju.

KOF Sp. z o.o. to fachowe biuro w zakresie BHP i PPOŻ.

Bhp Rzeszów – jakie usługi oferujemy firmom

BHP to po pierwsze, bezpieczeństwo pracowników w firmie i instytucji. Firma KOF to praktyczne stosowanie przepisów BHP w firmach. Poprzez szkolenie kadry, kontrole i profilaktykę BHP, eliminujemy zagrożenia!

Co chcemy Państwu zaoferować:

Regularne przeglądy obiektów pod kontem BHP
możemy dla Was wykonywać ocena ryzyka zawodowego
Chętnie będziemy nadzorować procedury BHP w Państwa firmie cy instytucji
Opracujemy dokumentację powypadkową
Przygotujemy i poprowadzimy prawidłowe rejestry wypadkowe i chorób zawodowych
Opracujemy dla Was poprawne i zgodne z przepisami instrukcje BHP
Zawsze przeprowadzimy szkolenia BHP wstępne i okresowe
Weźmiemy na siebie reprezentowanie Państwa przed PIP i Inspekcją Sanitarną
Po wypadku zajmiemy się obsługą postępowania powypadkowego
Oferujemy wsparcie w zakresie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
Poprowadzimy zgodne z przepisami przeglądy obiektów

ZAPRASZAMY TEŻ DO NASZEGO SKLEPU Z ASORTYMENTEM BHP - WWW.KOFSKLEPBHP.PL