Bezpieczeństwo i higiena pracy – zakres oferowanych usług

Bezpieczeństwo i higiena pracy oznacza przede wszystkim stanie na straży bezpiecznego świadczenia pracy na każdym odcinku działania przedsiębiorstwa lub instytucji. Naszą celem jest skuteczne implementowanie przepisów prawa pracy dla naszych Klientów, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania przepisów prawa pracy.

Zadwoń tel. 887 119 887

Oferta usług z zakresu BHP zawiera następujące czynności:

  • Audyt bhp
  • Nadzór zgodności procedur i dokumentacji z wymogami przepisów BHP
  • Szkolenia wstępne i okresowe
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Instrukcje BHP stanowiskowe i maszyn
  • Rejestry: szkoleń, kontroli, wypadków i chorób zawodowych
  • Prowadzenie postępowanie powypadkowe – dokumentacja powypadkowa
  • Pomoc w zakresie zapewnienia odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników
  • Udział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Inspekcją Sanitarną

Czas trwania i terminy poszczególnych działań i szkoleń są w dużej mierze uzależnione od indywidualnych potrzeb każdego Klienta oraz specyfiki jego działalności.  Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że przepisy podlegają nieustannej ewolucji w polskim ustawodawstwie, co zmusza przedsiębiorców do ciągłego czuwania nad zmianami w prawie oraz rozwiązywania problemów dotyczących organizacji swojego przedsiębiorstwa. Wdrożenie systemu zarządzania kwestiami związanymi z BHP może również przyczynić się do poprawy wyników finansowych firmy poprzez eliminowanie strat spowodowanych wypadkami przy pracy, awariami czy występowaniem pożarów.

Obsługa w zakresie bhp powierzona zewnętrznemu podmiotowi ochroni Państwa firmę przed niebezpieczeństwem zaistnienia nieprawidłowości oraz obawami przed kontrolami urzędów i instytucji egzekwujących przestrzeganie przepisów.

Skutecznie zadbamy o wszelkie kwestie związane z BHP. Profesjonalne wsparcie naszej firmy zagwarantuje Państwu rzetelne i sprawne wykonywanie powierzonych zadań. Zabezpieczymy Państwa firmę lub instytucję, jako pracodawcę, przed odpowiedzialnością za ewentualne przypadki naruszenia przepisów oraz koniecznością wypłaty odszkodowań.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę elektroniczną.

Doradzimy Państwu rozwiązania, które będą odpowiedzią na realne potrzebny, a koszty propozycji wdrożeniowych dostosujemy do zakresu budżetu jakim rozważacie przeznaczyć na zabezpieczenie kwestii BHP.