Szkolenia BHP to poczucie bezpieczeństwa nie tylko dla pracowników, lecz także dla pracodawców

Szkolenia BHP oferowane przez firmę KOF Łukasz Adamiak to kompleksowa oferta szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm i instytucji z terenu miast takich jak Rzeszów oraz pozostałych miast województwa podkarpackiego.

Wykonujemy profesjonalne wstępne i okresowe szkolenia BHP. Zakres tematyczny oraz terminy szkoleń zawsze dostosowujemy do specyfiki konkretnego zakładu pracy oraz danych rodzajów stanowisk pracy. Dostarczamy także przedsiębiorcom praktyczną wiedzę dotyczącą uprawnień i sposobów sprawnej realizacji programu szkoleń stanowiskowych we własnym zakresie, tak aby osiągnęli maksymalny poziom oszczędności czasu i środków. Każde z naszych szkoleń prowadzone jest przez certyfikowanego specjalistę.

Oferta szkoleń BHP obejmuje: 

  • Szkolenie bhp wstępne
  • Szkolenie bhp okresowe
  • Szkolenie stanowiskowe
  • Szkolenie bhp dla kadry kierowniczej

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP dla pracowników

Każdy pracodawca musi mieć świadomość, że podstawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy jest zapewnienie pracownikom przeszkolenia z zakresu bhp jeszcze przed podjęciem pracy.

Równie istotne jest prowadzenie okresowych szkoleń dla pracowników, zgodnie z terminami określonymi przez ustawodawcę dla poszczególnych typów zawodów, wynikających z nich obowiązków i ryzyk zawodowych z nimi związanych.

Szkolenia BHP dla pracodawców 

Wymogi stawiane przez ustawodawcę sprawiają, że nie tylko pracownicy są zobowiązani odbywać szkolenia bhp. Każdy pracodawca również powinien odbyć szkolenie BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Jak wynika z art. 237 § 2 Kodeksu Pracy,  szkolenie to musi być także okresowo powtarzane.

Szkolenia BHP dla kadry kierowniczej

Warto mieć na uwadze, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba kierująca pracownikami powinna przejść swoje pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od chwili podjęcia pracy na stanowisku. Jednocześnie tego typu szkolenie nie może być przeprowadzane rzadziej niż raz na 5 lat.

Proponujemy Państwu szkolenie aktualizujące wiedzę z zakresu:

  • Oceny zagrożeń i ryzyk wynikających z zagrożeń występujących na stanowiskach pracy
  • Ochrony pracowników przed zagrożeniami
  • Tworzenia warunków pracy wykluczających ryzyko wystąpienia zagrożeń

 

Kurs bhp Rzeszów