Ochrona danych – temat roku

Ochrona danych – temat roku

Czym jest RODO? RODO –  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, jest to akt prawny, który reguluje ochronę prywatności i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.  Przepisy rozporządzenia nie wymagają implementacji do krajowego porządku prawnego, obowiązują w tożsamej treści na terenie wszystkich państw członkowskich.  Od 25 maja 2018 r. (dzień, z którym zaczęło obowiązywać rozporządzenie) wszystkie podmioty, które w związku z realizacją swoich zadań i celów przetwarzają dane osobowe, muszą przestrzegać wymogów Rozporządzenia. Nowa regulacja zwalnia z przestrzegania przepisów jedynie osoby, które przetwarzają dane osobowe w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów? Przewidziane kary sięgają 20 mln euro lub 4 proc. wartości […]