RODO w oku Wielkiego Brata, czyli monitoring wizyjny w świetle nowych przepisów

RODO w oku Wielkiego Brata, czyli monitoring wizyjny w świetle nowych przepisów

Najnowsze rozwiązania legislacyjne dotyczące zasad stosowania monitoringu wizyjnego wzbudziły wiele rozbieżności interpretacyjnych co do zakresu i celu przetwarzania danych osobowych, a przez to zasadności i przesłanek stosowania monitoringu. W tym miejscu przypomnieć należy, że od 25 maja 2018 r. stosowanie monitoringu wizyjnego podlega przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), uzupełnionym przez regulacje krajowe, które odnoszą się m.in. do pracodawców, placówek oświatowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Administrator, podejmując decyzję o zastosowaniu monitoringu wizyjnego, powinien zweryfikować, czy ma podstawę prawną do wprowadzenia takiej formy nadzoru. Podstawą przetwarzania danych zwykłych może być: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów; wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której […]