system oddymiania budynkuCzym jest system oddymiania budynku?

System oddymiania budynku jest jedną z instalacji w budynku. Instalacja ta jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo jego użytkowników w sytuacjach zagrożenia, tzn. wybuchu pożaru. Jest on odpowiedzialny za skuteczne odprowadzanie dymu oraz trujących substancji, jakie są efektem rozprzestrzenienia się pożaru. Co za tym idzie, zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie opuszczania budynku drogami ewakuacyjnymi. Dzięki jego sprawnemu działaniu, możliwa jest nie tylko ochrona zdrowia i życia użytkowników obiektu, ale również ograniczenie szkód, jakie mogą wywołać ogień i wysoka temperatura.

Stosowanie systemu oddymiania budynku reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami].

Z czego składa się system oddymiania?

Nowoczesny system oddymiania budynku składa się z kilku elementów, w tym centrali systemu, ręcznych przycisków oddymiania, elementów detekcyjnych, okien i klap oddymiających, siłowników, centrali pogodowych czy kurtyn domowych. Ze względu na różnorodność urządzeń tego typu, poszczególne elementy mogą różnić się od siebie budową, właściwościami i sposobem działania.

Jakie rozróżniamy typy systemów oddymiających?

Podstawowym i najczęściej stosowanym typem systemu oddymiania jest system grawitacyjny, który skutecznie odprowadza dym oraz ciepło, powstałe w wyniku wybuchu pożaru. W tego rodzaju instalacjach stosuje się efekt przeciągu oraz zjawisko konwekcji – unoszenia gorącego dymu. Aby jego działanie było skuteczne, niezbędne jest zastosowanie otworów wentylacyjnych, które zostaną umieszczone zarówno w dolnej, jak i górnej części pomieszczenia.

Zasada działania systemy oddymiania

Poprzez wykorzystanie zjawiska konwekcji, system oddymiania umożliwia skoncentrowanie gorącego dymu w górnych partiach pomieszczenia. Dzięki zgromadzeniu się dymu pod dachem, możliwe jest zachowanie bezpieczeństwa dróg ewakuacyjnych, a co za tym idzie – przeprowadzenie sprawnej ewakuacji. Jak to możliwe, że dym unosi się do góry? Wynika to z ruchu powietrza, który jest wywołany różnicą temperatur między źródłem ciepła a otaczającym powietrzem. Zmienia się w ten sposób gęstość powietrza, czyli ciśnienie statyczne, co prowadzi do wznoszenia się nagrzanego powietrza, a opadania tego o niższej temperaturze.