Odpowiednia ochrona przeciwpożarowa w budynku to bardzo ważna kwestia, o którą zadbać powinni wszyscy właściciele i zarządcy budynków. A podstawą do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest stosowanie się do obowiązujących w naszym kraju przepisów i procedur. Także dopasowanie pod ich kątem wszelkiej dokumentacji. Nasza firma pomoże Państwu nadzór zgodności procedur , by w firmie przestrzegane były wszelkie procedury, a dokumentacja zawsze posiadała aktualne informacje i wytyczne.

Nadzór zgodności procedur

Zgodnie z polskimi przepisami prawnymi, każdy właściciel i nadzorca budynku jest zobowiązany do stosowania się do przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia pożaru, a w przypadku jego wybuchu – usprawnienie ewakuacji oraz zwiększenie szansy na jego ugaszenie. Oczywiście procedur jest wiele i mogą one być związane z:
• odpowiednim przygotowaniem budynku oraz instalacji,
• ewakuacją i zachowaniem się w momencie pojawienia się zagrożenia,
• urządzeniami oraz sprzętami niezbędnymi do ugaszenia pożaru,
• instrukcją bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
• systemami detekcji i sygnalizacji pożarów oraz wieloma innymi kwestiami, dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

Jako specjaliści w tej dziedzinie, przyjrzymy się procedurom, jakie obowiązują w firmie lub instytucji. Odnajdziemy wszelkie nieprawidłowości i zaprezentujemy odpowiednie rozwiązanie, dzięki czemu będziecie Państwo mogli przestrzegać wszelkich procedur. Tym samym zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektu oraz osób w nim przebywających.

Dokumentacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Dokumentacja dotycząca kwestii ochrony przeciwpożarowej jest niezwykle istotna – zarówno dla bezpieczeństwa, jak i z przyczyn czysto formalnych. O jej prawidłowość oraz uporządkowanie powinien zadbać każdy właściciel firmy. To pozwoli – w razie potrzeby – sięgnąć do protokołów przeglądów przeciwpożarowych, książek eksploatacji urządzeń czy instrukcji przeciwpożarowej, w której znajdują się niezbędne informacje dla użytkowników budynku.
W naszej firmie tworzymy, sprawdzamy i dokonujemy poprawek dokumentacji, odciążając naszych Klientów od tego żmudnego obowiązku. Jako specjaliści z wieloletnim doświadczeniem jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom kompleksowe usługi, związane zarówno z nadzorem zgodności procedur, jak również dokumentacji. Dzięki temu będziecie Państwo mieć pewność, że firma jest w pełni dostosowana do wszelkich przepisów, związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.