Obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Ochrona przeciwpożarowa wiąże się z realizacją przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, poprzez zapobieganie powstaniu pożaru, jak i zapewnieniem środków do ich zwalczania.

Jesteśmy doświadczoną firmą zajmującą się kompleksową obsługą firm w zakresie usług PPOŻ. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wykonujemy nie tylko wszechstronne wsparcie przygotowując procedury i instrukcje przeciwpożarowe, lecz wspieramy także doradztwem w zakresie optymalizacji kosztów ochrony PPOŻ.

Nasze usługi BHP i PPOŻ realizujemy głównie w miastach takich jak Rzeszów, Przemyśl, Jarosław, Dębica, Mielec, Krosno, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, ale często dojeżdżamy także do zakładów pracy położonych w innych częściach w województwa podkarpackiego.

Zakres świadczonych usług PPOŻ:

Ochrona przeciwpożarowa

BHP to także niezbędne procedury i dokumentacja ppoż.

Jesteśmy w stanie przygotować następujące rodzaje dokumentacji przeciwpożarowej:

Dlaczego obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest potrzebna przedsiębiorcom i urzędom?

Ochrona przeciwpożarowa związana jest przede wszystkim z zapobieganiem, profilaktyką oraz niedopuszczeniem do powstawania warunków, które mogłyby doprowadzić do wystąpienia  pożaru oraz innych miejscowych zagrożeń na obszarze zakładu pracy oraz należących do niego obiektów.

Każdy przedsiębiorca powinien mieć świadomość konsekwencji wynikających z wykrycia nieprawidłowości w zakresie istotnego zagadnienia jakim jest ochrona ppoż. Warto więc sprawdzić czy Państwa firma spełnia rygorystyczne kryteria stawiane przez ustawodawcę.

Działania w zakresie zagadnienia jakim jest ochrona przeciwpożarowa muszą być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę oraz liczby zatrudnianych przez niego pracowników.
Istotnymi kwestiami są również ewentualna obecność innych osób znajdujących się na terenie zakładu pracy, a także rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Warto mieć na uwadze, że zgodnie z art. 207 KP każdy pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.