AUDYTY – RYZYKO – DOKUMENTACJA

Oferujemy kompleksowe rozwiązania wdrożeniowe w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawiamy na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz na trwałe relacje z naszymi klientami – budujemy je w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Nasz zespół to ludzie z pasją. Lubimy to, czym się zajmujemy, dzięki czemu praca daje nam dużo satysfakcji. Pomagamy naszym klientom chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą. Dostarczamy nowoczesne, elastyczne i kompleksowe rozwiązania pomagające zapewnić zgodność z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

USŁUGI:

  • Audyt zgodności praktyk i zabezpieczeń z wymogami RODO
  • Wsparcie we wdrożeniu RODO
  • Szacowanie ryzyka dla ochrony danych
  • Inspektor ochrony danych – IOD
  • Systemy bezpieczeństwa informacji

IDO ma za zadania stale monitorować funkcjonowanie procedur i procesów w oparciu o przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). IDO sprawuje  nadzór nad systemem ochrony danych osobowych, zapewnienia bezpieczeństwo informacyjnego poprzez posiadanie wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, uwzględniającej ryzyka związane z realizowanymi przez Państwa procesami biznesowymi. Kto ma obowiązek wyznaczenia IOD: organ lub podmiot, którego główna działalność polega na operacjach przetwarzania, które wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub jeżeli główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych  albo danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.