Ocena oddziaływania na środowisko i usługi w zakresie zarządzania środowiskiem

Ocena oddziaływania na środowisko oferowana przez firmę Kof Łukasz Adamiak to kompleksowa usługa skierowana do firm i instytucji, która pomoże zminimalizować negatywny wpływ na środowisko oraz poprawić reputację firmy oraz wydajność operacyjną.

Identyfikujemy potencjalne zagrożenia oraz problemy w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Wykonujemy pomiary środowiskowe, sporządzamy profesjonalny raport oddziaływania na środowisko i w fachowy sposób przeprowadzamy oceny oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji. Współpracujemy z doświadczonymi ekspertami, dzięki czemu klienci mają pewność, że sporządzona przez naszą firmę ocena i raport o oddziaływaniu na środowisko zostanie przygotowana z zachowaniem pełnego profesjonalizmu.

ocena oddziaływania na środowiskoPomiary środowiska i monitoring środowiska

Kompleksowa oferta usług świadczonych przez firmę Kof Łukasz Adamiak  w zakresie audytu, oceny oddziaływania i monitoringu środowiska pomoże Państwa firmie ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Co równie ważne, nasze działania w istotny sposób przyczynią się także do poprawienia wyników Państwa firmy w zakresie spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Audyty środowiskowe

Audyty środowiskowe przeprowadzamy w celu dokonania weryfikacji  kwalifikacji Klienta w zakresie ochrony środowiska.

Dogłębnie analizujemy możliwe scenariusze  zagrożenia oraz rozpoznajemy przyszłe problemy w postaci oceny wpływu Państwa przedsięwzięcia na środowisko. Sprawdzamy, czy spełniane są wszelkie krajowe i międzynarodowe przepisy dotycząc środowiska. Weryfikujemy w jakim stopniu Państwa firma jest przygotowana merytorycznie i finansowo do rozwiązywania ewentualnych trudności środowiskowych w przyszłości. Ograniczymy ryzyko stosowania kosztownych środków naprawczych w przyszłości.

Doradztwo środowiskowe

Oferujemy usługi doradztwa środowiskowego dla firm potrzebujących wsparcia w zakresie takich zagadnień jak: 

  • Pozwolenia  emisji zanieczyszczeń do powietrza
  • Zezwolenia dotyczące gospodarki odpadami
  • Zgłoszenia instalacji do odpowiednich organów ochrony środowiska
  • Pozwolenia wodno-prawne dotyczące korzystania z wód
  • Zgłoszenia i wpisy do poszczególnych rejestrów GIOŚ
  • Ewidencja odpadów (ilościowa lub jakościowa)
  • Zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów
  • Gospodarowanie odpadami
  • Sprawozdawczość dotycząca korzystania ze środowiska (pobór wód, wprowadzanie ścieków, składowanie odpadów gazy i pyły wprowadzane do powietrza itp.)

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko. Zapraszamy do niezobowiązującego kontaktu telefonicznego lub mailowego. Odpowiemy na Państwa pytania, rozwiejemy wszelkie wątpliwości oraz doradzimy najlepsze rozwiązania.