Komu przysługuje odzież robocza?

W wielu miejscach pracy istnieje bardzo luźny dress code, korporacje mają zwykle narzucony styl oficjalny, jednak w niektórych profesjach wymagana jest specjalna odzież ochronna. Pierwszym skojarzeniem dla większości z nas będzie kask „budowlańca”. Odzież robocza kojarzy nam się także z maskami do oddychania, kombinezonami dla mechaników, czy lekarskich i pielęgniarskich fartuchów. Często zapominamy, że ważnym elementem odzieży ochronnej jest obuwie robocze, stosowane w ogromnej ilości miejsc jak np. magazyny czy stolarnie.

Czy pracownik może odmówić wykonywania obowiązków?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest stworzenie bezpiecznych warunków pracy. O ile często niestety zdarza się, że pracodawca nie do końca dopełnia swoich obowiązków, to w przypadku gdzie na stanowisku pracy odzież ochronna jest konieczna, jeśli nie zostanie ona dostarczona, pracownik może odmówić wykonywania obowiązków.

Komu przysługuje strój roboczy?

Artykuł 2377 Kodeksu Pracy definiuje, że jeżeli podczas wykonywania pracy może dojść do zniszczenia lub zabrudzenia prywatnej odzieży, odzież robocza musi być stosowana. Pracownik ma prawo do odzieży ochronnej, jeśli występuje możliwość zagrożenia bezpieczeństwa. Są to zwykle sytuacje, gdzie istnieje prawdopodobieństwo styczności z promieniowaniem rakotwórczym lub trującymi środkami chemicznymi.

Warunki korzystania z odzieży ochronnej

Według przepisów pracownik nie ponosi kosztów związanych z zakupem, co oznacza, że odzież dostarczana przez pracodawcę jest nieodpłatna. Odzież musi być zgodna z wszystkimi normami bezpieczeństwa i higieny pracy. Konserwacja, pranie, czyszczenie domyślnie spoczywa na pracodawcy, jednak istnieje możliwość, że pracownik samodzielnie zadba o własną odzież roboczą. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek zwrócić poniesione koszty. Odzież robocza jest własnością pracodawcy i po ustaniu stosunku pracy, należy odzież ochronną zwrócić.

Jeśli szukasz odzieży ochronnej wysokiej jakości ,zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub odwiedzin w naszym sklepie stacjonarnym w Rzeszowie przy ulicy Lwowskiej 59 od pn-pt w godz. 8.00-16.00, i w sobotę w godz. 9.00-13.00