Blog

Inspektor ppoż w zakładzie pracy?

Inspektor ppoż w zakładzie pracy?

Inspektor PPOŻ w zakładzie pracy – po co jest potrzebny? Zgodnie z nowelizacją ustawy o Kodeksie Pracy wprowadzonej od stycznia 2009 roku, każdy pracodawca obowiązany jest do wyznaczenia pracownika (lub pracowników) do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji personelu. Dokładny spis praw i obowiązków takiej osoby sporządza pracodawca, jednak przepisy określają jakie zadania powinien on wykonywać. Przede wszystkim, inspektor PPOŻ powinien kontrolować i udzielać porad pracodawcy odnośnie działań związanych z ochroną przeciwpożarową (wyposażenie, konserwacja i naprawa gaśnic, dbanie o stan instalacji i technologii) oraz pilnować terminów przeglądów sprzętów służących do ochrony przeciwpożarowej. Na jego barkach leży również stosowanie odpowiednich procedur związanych z przygotowaniem do przeprowadzenia ewentualnych akcji ratowniczych. W […]

Kontrola ppoż w firmie

Kontrola ppoż w firmie

Kontrola ppoż w firmie zazwyczaj jest kontrolą wcześniej zapowiedzianą przez Państwową Straż Pożarną. Strażak, według przepisów, ma obowiązek z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem (w nagłych przypadkach 3-dniowym) powiadomić przedsiębiorcę o nadchodzącej wizycie. W ciągu tych dni istnieje możliwość odpowiedniego przygotowania miejsca pracy tak, by uniknąć nieprzyjemności. Zatem jakie są obowiązki firmy i na co zwrócić uwagę przed kontrolą ppoż? Kontrola ppoż w firmie – co trzeba wiedzieć? Podczas wizyty ppoż osoba upoważniona ma obowiązek skontrolować czy dane miejsce jest odpowiednio przystosowane do bezpiecznej ewakuacji ludzi w razie ewentualnego wystąpienia zagrożenia. Zostaną sprawdzone drogi ewakuacyjne.  Wszelkie przedmioty znajdujące się zarówno na korytarzach. jak również w poszczególnych pomieszczeniach (np. czy droga ewakuacyjna […]

Wymagania BHP i PPOŻ. dla zakładu pracy

Wymagania BHP i PPOŻ. dla zakładu pracy

Wymagania BHP i PPOŻ. Prowadzenie własnej firmy, niezależnie od branży, wiąże się z wieloma obowiązkami. Potrzebne jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, zapewnianie pracownikom wynagrodzenia oraz warunków pozwalających na komfortowe i wydajne realizowanie swoich obowiązków zawodowych. Nie należy również zapominać o wymagania BHP i PPOŻ. dla zakładu pracy. Jednym z wielu obowiązków pracodawcy jest przestrzeganie wymagań z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Dzięki temu uniknie się nieprzyjemności i kar na wypadek kontroli ze strony odpowiednich organów, a także zapewni się pracownikom maksymalny poziom bezpieczeństwa i komfortu pracy. Wymagania BHP w zakładzie pracy Do grona podstawowych wymagań z zakresu BHP w zakładzie pracy wchodzą między innymi następujące sprawy: • Organizacja […]

Służba ppoż. w zakładzie pracy

Służba ppoż. w zakładzie pracy

Służba ppoż. Każdy pracodawca prowadzący zakład pracy, niezależnie od branży, musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednie, komfortowe i bezpieczne warunki, w których mogą realizować swoje obowiązki. Okazuje się, że bardzo ważną sprawą jest służba ppoż. czyli zadbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W tym celu konieczne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu, oznaczeń, a także powołanie pracowników odpowiedzialnych za zadania związane z ochroną przeciwpożarową. Generalnie, im więcej pracowników zatrudnia dany zakład pracy, tym większa powinna być brygada przeciwpożarowa składająca się z pracowników wyznaczonych do takich zadań. Zakres odpowiedzialności takiej służby przeciwpożarowej jest dość szeroki i wymaga od nich konkretnej wiedzy oraz umiejętności. Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony ppoż. Jak już zostało wspomniane wcześniej, pracodawca ma […]

Planowanie PPOŻ w przedsiębiorstwie

Planowanie PPOŻ w przedsiębiorstwie

Każdy właściciel lub zarządca budynku powinien zadbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, eliminując jakiekolwiek ryzyko pojawienia się i rozprzestrzenienia ognia. Planowanie PPOŻ w przedsiębiorstwie jest więc wskazane, jednak wiele spośród zobowiązanych do przestrzegania bezpieczeństwa w budynku osób, bagatelizuje ten problem. Sprawdźmy więc dlaczego trzeba zadbać o tę kwestię i dlaczego jest to absolutnie niezbędne. Planowanie PPOŻ w przedsiębiorstwie – obowiązek regulowany prawnie O kwestiach związanych z koniecznością ochrony przeciwpożarowej budynków, mówi ustawa o ochronie przeciwpożarowej z sierpnia 1991 roku, a także jej nowelizacja z 2005 roku. Wynika z niej, że obowiązek zadbania o ochronę przeciwpożarową w danym obiekcie posiada jego zarządca lub użytkownik, który podpisał z właścicielem umowę cywilnoprawną o użytkowanie obiektu. […]

Szkolenia z zakresu BHP dla firm – podstawowe informacje

Szkolenia z zakresu BHP dla firm – podstawowe informacje

Szkolenia z zakresu BHP musi przejść każda osoba zatrudniona na umowę o pracę. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia to od pracodawcy zależy czy szkolenie zostanie przeprowadzone. Szkolenie z zakresu BHP dla małych firm Osoby prowadzące własną jednoosobową działalność gospodarczą nie są zobowiązane do szkolenia z zakresu BHP. Właściciel firmy nie musi przechodzić badań lekarskich czy zapoznawać się z ryzykiem zawodowym związanym ze swoją działalnością. Sytuacja ulega zmianie, gdy właściciel firmy postanawia zatrudnić pracowników. Wówczas staje się pracodawcą i spadają na niego różne obowiązki z tym związane. Prawo pracy jest mniej rygorystyczne dla małych firm to i tak kwestie BHP obowiązują każdego pracodawcę w tym samym stopniu. Zasady […]

Ochrona danych – temat roku

Ochrona danych – temat roku

Czym jest RODO? RODO –  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, jest to akt prawny, który reguluje ochronę prywatności i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.  Przepisy rozporządzenia nie wymagają implementacji do krajowego porządku prawnego, obowiązują w tożsamej treści na terenie wszystkich państw członkowskich.  Od 25 maja 2018 r. (dzień, z którym zaczęło obowiązywać rozporządzenie) wszystkie podmioty, które w związku z realizacją swoich zadań i celów przetwarzają dane osobowe, muszą przestrzegać wymogów Rozporządzenia. Nowa regulacja zwalnia z przestrzegania przepisów jedynie osoby, które przetwarzają dane osobowe w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów? Przewidziane kary sięgają 20 mln euro lub 4 proc. wartości […]

Bezpieczne wykonywanie pracy

Bezpieczne wykonywanie pracy

Bezpieczne wykonywanie pracy – stoimy na jego straży Bezpieczeństwo i higiena pracy oznaczają przede wszystkim  bezpieczne wykonywanie pracy na każdym odcinku działania przedsiębiorstwa lub instytucji. Naszą misją jest skuteczne implementowanie przepisów prawa pracy dla naszych Klientów, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania przepisów prawa pracy. Dzięki naszej pracy można mieć pewność, że warunki w przedsiębiorstwie są bezpieczne, a pracownicy mogą spokojnie wykonywać powierzone im obowiązki. Nasza praca pozwala na obiektywną ocenę budynków pod katem bezpieczeństwa i higieny pracy – wskażemy niedociągnięcia i możliwe niedociągnięcia, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia, a także wskażemy możliwe sposoby rozwiązania tych problemów. […]

Ochronić środowisko

Ochronić środowisko

Ochronić środowisko Rzeszów, Kraków i Warszawa Współczesny świat idzie bardzo szybko do przodu. Technologia, medycyna, produkcja – wszystkie te elementy bardzo dynamicznie rozwijają się, wprowadzając różne innowacyjne rozwiązania, których głównym zadaniem ma być polepszenie jakości życia i ułatwienie codziennego funkcjonowania. Niestety w parze z postępującym rozwojem, który odbywa się jednocześnie na wielu płaszczyznach idą również niebezpieczne efekty, które mają ogromny wpływ na otaczające nas środowisko. Rzeszów, Kraków, Warszawa i inne wielkie polskie miasta, co roku alarmują swoich mieszkańców i podwyższonych poziomach spalin i innych zanieczyszczeń, które znajdują się w powietrzu i wodzie, z której codziennie korzystają setki tysięcy osób. Przypadek czy niekontrolowane efekty wielkich produkcji? Zniszczone ekosystemy Wiele naukowców i […]

Pierwsza pomoc – szkolenia

Pierwsza pomoc – szkolenia Wszelkiego rodzaju szkolenia są bardzo ważnym elementem w naszym życiu, powinniśmy doszkalać się przez cały czas. Wszystko się rozwija i idzie naprzód ważne, abyśmy my nie pozostali w tyle i byli na bieżąco z podstawową wiedzą, chociażby na temat: pierwsza pomoc i jej udzielnie. O tylu katastrofach i wypadkach się dzisiaj słyszy, tyle tragedii na świecie w ciągu jednego dnia ma miejsce i myśl, że my możemy tę liczbę zmniejszyć. Gdy jest ku temu okazja i możliwość działa na nas choć trochę kojąco. Wiedza, która jest nam nie zbędna, aby udzielić drugiej osobie pomocy w potrzebie jest niezastąpiona. Opanowanie, skupienie i należyte przygotowanie w praktyce – […]

ZAUFALI NAM: