Blog

Ochrona danych – temat roku

Ochrona danych – temat roku

Czym jest RODO? RODO –  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, jest to akt prawny, który reguluje ochronę prywatności i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.  Przepisy rozporządzenia nie wymagają implementacji do krajowego porządku prawnego, obowiązują w tożsamej treści na terenie wszystkich państw członkowskich.  Od 25 maja 2018 r. (dzień, z którym zaczęło obowiązywać rozporządzenie) wszystkie podmioty, które w związku z realizacją swoich zadań i celów przetwarzają dane osobowe, muszą przestrzegać wymogów Rozporządzenia. Nowa regulacja zwalnia z przestrzegania przepisów jedynie osoby, które przetwarzają dane osobowe w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów? Przewidziane kary sięgają 20 mln euro lub 4 proc. wartości […]

Bezpieczne wykonywanie pracy

Bezpieczne wykonywanie pracy

Bezpieczne wykonywanie pracy – stoimy na jego straży Bezpieczeństwo i higiena pracy oznaczają przede wszystkim  bezpieczne wykonywanie pracy na każdym odcinku działania przedsiębiorstwa lub instytucji. Naszą misją jest skuteczne implementowanie przepisów prawa pracy dla naszych Klientów, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania przepisów prawa pracy. Dzięki naszej pracy można mieć pewność, że warunki w przedsiębiorstwie są bezpieczne, a pracownicy mogą spokojnie wykonywać powierzone im obowiązki. Nasza praca pozwala na obiektywną ocenę budynków pod katem bezpieczeństwa i higieny pracy – wskażemy niedociągnięcia i możliwe niedociągnięcia, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia, a także wskażemy możliwe sposoby rozwiązania tych problemów. […]

Ochronić środowisko

Ochronić środowisko

Ochronić środowisko Rzeszów, Kraków i Warszawa Współczesny świat idzie bardzo szybko do przodu. Technologia, medycyna, produkcja – wszystkie te elementy bardzo dynamicznie rozwijają się, wprowadzając różne innowacyjne rozwiązania, których głównym zadaniem ma być polepszenie jakości życia i ułatwienie codziennego funkcjonowania. Niestety w parze z postępującym rozwojem, który odbywa się jednocześnie na wielu płaszczyznach idą również niebezpieczne efekty, które mają ogromny wpływ na otaczające nas środowisko. Rzeszów, Kraków, Warszawa i inne wielkie polskie miasta, co roku alarmują swoich mieszkańców i podwyższonych poziomach spalin i innych zanieczyszczeń, które znajdują się w powietrzu i wodzie, z której codziennie korzystają setki tysięcy osób. Przypadek czy niekontrolowane efekty wielkich produkcji? Zniszczone ekosystemy Wiele naukowców i […]

Pierwsza pomoc – szkolenia

Pierwsza pomoc – szkolenia Wszelkiego rodzaju szkolenia są bardzo ważnym elementem w naszym życiu, powinniśmy doszkalać się przez cały czas. Wszystko się rozwija i idzie naprzód ważne, abyśmy my nie pozostali w tyle i byli na bieżąco z podstawową wiedzą, chociażby na temat: pierwsza pomoc i jej udzielnie. O tylu katastrofach i wypadkach się dzisiaj słyszy, tyle tragedii na świecie w ciągu jednego dnia ma miejsce i myśl, że my możemy tę liczbę zmniejszyć. Gdy jest ku temu okazja i możliwość działa na nas choć trochę kojąco. Wiedza, która jest nam nie zbędna, aby udzielić drugiej osobie pomocy w potrzebie jest niezastąpiona. Opanowanie, skupienie i należyte przygotowanie w praktyce – […]

Dlaczego odzież bhp jest taka ważna?

Odzież bhp – ochronna to jeden z nieodłącznych elementów, o których trzeba pamiętać podczas każdej budowy, remontu, produkcji czy pracy z produktami. Pełni ona bardzo ważną funkcję, bowiem chroni przed szkodliwym działaniem niektórych prac czy substancji, a nawet zapobiega poważnym uszkodzeniom lub śmierci. Nie straszny jej wiatr, deszcz, nagłe zmiany klimatyczne, kurz, piach, a nawet temperatury. Odzież BHP Rzeszów, czyli w poszukiwaniu producentów Obecny rynek oferuje szeroką gamę produktów samych czołowych producentów. W każdym mieście znajduje się wiele konkurencyjnych firm, które znane są ze swoich odzieży ochronnej. I takim oto sposobem, wpisują w wyszukiwarkę hasło: „odzież ochronna Rzeszów”, wyświetli się cała lista sklepów, w których można znaleźć profesjonalną odzież ochronną. […]

KODEKS PRACY

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY Dziennik Ustaw z dnia 12 października 2016 r., poz. 1666 ZMIANY: – Dz. U. z 2106 r., poz. 2138, – Dz. U. z 2016 r., poz. 2255. DZIAŁ PIERWSZY. PRZEPISY OGÓLNE ROZDZIAŁ I Przepisy wstępne Zakres regulacji – Kodeks pracy Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownik – definicja ogólna Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawca – definicja Art. 3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Art. 31. § 1. Za […]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. Dziennik Ustaw z dnia 20 grudnia 2013 r., poz. 1618 Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie stosuje się do zdarzeń wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób […]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dziennik Ustaw z dnia 23 czerwca 2014 r., poz. 817 ZMIANY: – Dz. U. z 2016 r., poz. 944 – Dz. U. z 2016 r., poz. 952. Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych § 1. 1. Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku […]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziennik Ustaw z dnia 29 września 2003 r. Nr 169, poz. 1650 (tekst jednolity) ZMIANY: – Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330, – Dz. U. z 2008 r. Nr 108, poz. 690, – Dz. U. z 2011 r. Nr. 173, poz. 1034. Na podstawie art. 237’15’ § 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: Rozporządzenia o bhp – zakres regulacji Dział I Przepisy wstępne § 1. 1. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególności dotyczące: 1) obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy […]

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej – nowy jednolity tekst

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Dziennik Ustaw z dnia 27 października 2009 r. Nr 178, poz. 1380 (tekst jednolity) ZMIANY: – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, – Dz. U. z 2012 r., poz. 908, – Dz. U. z 2013 r., poz. 1635, – Dz. U. z 2015 r., poz. 1505. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; 2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, […]

ZAUFALI NAM: