Blog

Sygnalizatory w systemach przeciwpożarowych – co musisz o nich wiedzieć?

Sygnalizatory w systemach przeciwpożarowych – co musisz o nich wiedzieć?

Sygnalizatory w systemach przeciwpożarowych – co musisz o nich wiedzieć? Sygnalizatory to bardzo ważne elementy systemów przeciwpożarowych. Ich głównym zadaniem jest informowanie osób przebywających w budynku o ewentualnym pożarze, ale także usprawnienie procesu ewakuacji oraz ułatwienie pracy ekip ratunkowych. Na rynku znaleźć można różne rodzaje sygnalizatorów w systemach przeciwpożarowych, a dobór tych odpowiednich zależy m.in. od tego, w jakim otoczeniu mają pracować. Co do zasady, sygnalizatory w systemach przeciwpożarowych dzieli się na sygnalizatory przeznaczone do użytkowania wewnątrz budynku oraz na zewnątrz. Choć na pierwszy rzut oka mogą one wydawać się bardzo podobne, to jednak różnią się np. materiałami, z których zostały wykonane, a co za tym idzie – odpornością na […]

Systemy przeciwpożarowe w firmach

Systemy przeciwpożarowe w firmach

Systemy przeciwpożarowe w firmach – najważniejsze informacje Świadomość tego, jak ważne są systemy przeciwpożarowe w firmach wielu przedsiębiorców zyskuje dopiero wtedy, gdy zetknie się ze skutkami pożaru. Zniszczone maszyny, spalony towar, zalane pomieszczenia i dokumenty – to tylko niektóre ze strat, jakich może doświadczyć firma przez pożar. Dlatego zarówno dla małych i dużych przedsiębiorców zachowanie bezpieczeństwa pożarowego powinno być priorytetem. Głównym aktem prawnym, który reguluje kwestie dotyczące ochrony przeciwpożarowej, jest ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu ma więc obowiązek: przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażenia budynku i otaczającego go terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice (zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MSWiA), […]

Odporność pożarowa budynków i inne aspekty

Odporność pożarowa budynków i inne aspekty

Ocena bezpieczeństwa pożarowego budynków (odporność pożarowa budynków, odporność ogniowa) to proces niezwykle trudny do zrealizowania i zależny od wielu aspektów. Wymagania techniczne narzucają obowiązek utrzymania określonej nośności budynków w momencie zagrożenia pożarem. Nieprzestrzeganie ich może być powodem poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia, dlatego tak duży nacisk kładzie się na sprawdzanie wszelkich elementów ppoż znajdujących się w budynkach. Wyznaczając wymagania techniczne wprowadzono podział budynków na 4 kategorie: ● budynek niski: do 12 metrów nad poziomem terenu, ● budynek średniowysoki ppoż określa między 12, a 25 metrów nad poziomem terenu, ● budynki wysokie od 25 do 55 metrów nad poziomem terenu, ● wysokościowe: >55 metrów nad poziomem terenu. Odporność pożarowa budynków, […]

Cennik usług ppoż – co wchodzi w ich skład i co wpływa na cenę

Cennik usług ppoż – co wchodzi w ich skład i co wpływa na cenę

W każdej firmie, jednym z najważniejszych aspektów, zarówno ze względów osobistych, jak również narzuconych prawnie, jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej. Chcąc zagwarantować zarówno sobie, jak i swoim pracownikom maksimum bezpieczeństwa warto skorzystać z usług ludzi, którzy się w tym specjalizują. Co dokładnie oferują firmy specjalizujące się w szkoleniu ppoż oraz jak wygląda cennik usług ppoż? Cennik usług ppoż – co wchodzi w ich skład? Przygotowanie przeciwpożarowe to niezwykle złożony i skomplikowany proces. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi, które zagwarantują bardzo dokładne przygotowanie z zakresu ppoż. Zajmujemy się działalnością kontrolną, która w wielu przypadkach sama skutecznie ochroni przed powstaniem zagrożenia, ale również szkolimy i przygotowujemy pracowników do podejmowania odpowiednich działań i […]

Polityka BHP przedsiębiorstwa – jakie elementy uwzględnić?

Polityka BHP przedsiębiorstwa – jakie elementy uwzględnić?

Bezwzględnym obowiązkiem każdego zakładu pracy jest zapewnienie takich warunków, które pozwolą pracownikom na bezpieczne wykonywanie swojej pracy. W związku z tym pracodawcy wprowadzają do swoich firm różnorodne regulaminy i wytyczne mające na celu zapewnienie bezpiecznych warunków. Jednym z nich jest wprowadzona polityka BHP przedsiębiorstwa. Czym jest polityka BHP przedsiębiorstwa oraz jakie elementy należy w niej uwzględnić? Czym jest polityka BHP przedsiębiorstwa? Polityka BHP przedsiębiorstwa to swego rodzaju deklaracja kierownictwa określająca przedsięwzięcia strategiczne w zakresie BHP oraz sposoby ich realizacji w okresie długoterminowym. Tworząc politykę BHP głównym celem jest zapobieganie wszelkim wypadkom przy wykonywaniu pracy oraz zminimalizowanie ryzyka powstania chorób zawodowych. Ponadto, ważne jest, by osiągnąć poziom bezpieczeństwa, który będzie zgodny […]

Systemy zarządzania BHP

Systemy zarządzania BHP

Systemy zarządzania BHP w firmie W dzisiejszych czasach bardzo dużą uwagę przywiązuje się do bezpieczeństwa. Również w miejscu pracy wymagane jest przestrzeganie odpowiednich zasad, które mają zapewnić większą ochronę. Każdy zakład, chcąc uniknąć ewentualnych niebezpiecznych sytuacji i wynikających z nich przykrych konsekwencji, dostosowują się do narzucanych prawnie wymagań, wprowadzając do polityki firmy m.in. system zarządzania BHP. Czym są systemy zarządzania i o czym należy pamiętać wdrażając BHP w firmie?

Inspektor ppoż w zakładzie pracy?

Inspektor ppoż w zakładzie pracy?

Inspektor PPOŻ w zakładzie pracy – po co jest potrzebny? Zgodnie z nowelizacją ustawy o Kodeksie Pracy wprowadzonej od stycznia 2009 roku, każdy pracodawca obowiązany jest do wyznaczenia pracownika (lub pracowników) do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji personelu. Dokładny spis praw i obowiązków takiej osoby sporządza pracodawca, jednak przepisy określają jakie zadania powinien on wykonywać. Przede wszystkim, inspektor PPOŻ powinien kontrolować i udzielać porad pracodawcy odnośnie działań związanych z ochroną przeciwpożarową (wyposażenie, konserwacja i naprawa gaśnic, dbanie o stan instalacji i technologii) oraz pilnować terminów przeglądów sprzętów służących do ochrony przeciwpożarowej. Na jego barkach leży również stosowanie odpowiednich procedur związanych z przygotowaniem do przeprowadzenia ewentualnych akcji ratowniczych. W […]

Kontrola ppoż w firmie

Kontrola ppoż w firmie

Kontrola ppoż w firmie zazwyczaj jest kontrolą wcześniej zapowiedzianą przez Państwową Straż Pożarną. Strażak, według przepisów, ma obowiązek z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem (w nagłych przypadkach 3-dniowym) powiadomić przedsiębiorcę o nadchodzącej wizycie. W ciągu tych dni istnieje możliwość odpowiedniego przygotowania miejsca pracy tak, by uniknąć nieprzyjemności. Zatem jakie są obowiązki firmy i na co zwrócić uwagę przed kontrolą ppoż? Kontrola ppoż w firmie – co trzeba wiedzieć? Podczas wizyty ppoż osoba upoważniona ma obowiązek skontrolować czy dane miejsce jest odpowiednio przystosowane do bezpiecznej ewakuacji ludzi w razie ewentualnego wystąpienia zagrożenia. Zostaną sprawdzone drogi ewakuacyjne.  Wszelkie przedmioty znajdujące się zarówno na korytarzach. jak również w poszczególnych pomieszczeniach (np. czy droga ewakuacyjna […]

Wymagania BHP i PPOŻ. dla zakładu pracy

Wymagania BHP i PPOŻ. dla zakładu pracy

Wymagania BHP i PPOŻ. Prowadzenie własnej firmy, niezależnie od branży, wiąże się z wieloma obowiązkami. Potrzebne jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, zapewnianie pracownikom wynagrodzenia oraz warunków pozwalających na komfortowe i wydajne realizowanie swoich obowiązków zawodowych. Nie należy również zapominać o wymagania BHP i PPOŻ. dla zakładu pracy. Jednym z wielu obowiązków pracodawcy jest przestrzeganie wymagań z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Dzięki temu uniknie się nieprzyjemności i kar na wypadek kontroli ze strony odpowiednich organów, a także zapewni się pracownikom maksymalny poziom bezpieczeństwa i komfortu pracy. Wymagania BHP w zakładzie pracy Do grona podstawowych wymagań z zakresu BHP w zakładzie pracy wchodzą między innymi następujące sprawy: • Organizacja […]

Służba ppoż. w zakładzie pracy

Służba ppoż. w zakładzie pracy

Służba ppoż. Każdy pracodawca prowadzący zakład pracy, niezależnie od branży, musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednie, komfortowe i bezpieczne warunki, w których mogą realizować swoje obowiązki. Okazuje się, że bardzo ważną sprawą jest służba ppoż. czyli zadbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W tym celu konieczne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu, oznaczeń, a także powołanie pracowników odpowiedzialnych za zadania związane z ochroną przeciwpożarową. Generalnie, im więcej pracowników zatrudnia dany zakład pracy, tym większa powinna być brygada przeciwpożarowa składająca się z pracowników wyznaczonych do takich zadań. Zakres odpowiedzialności takiej służby przeciwpożarowej jest dość szeroki i wymaga od nich konkretnej wiedzy oraz umiejętności. Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony ppoż. Jak już zostało wspomniane wcześniej, pracodawca ma […]

ZAUFALI NAM: