Blog

Odporność pożarowa budynków i inne aspekty

Odporność pożarowa budynków i inne aspekty

Ocena bezpieczeństwa pożarowego budynków (odporność pożarowa budynków, odporność ogniowa) to proces niezwykle trudny do zrealizowania i zależny od wielu aspektów. Wymagania techniczne narzucają obowiązek utrzymania określonej nośności budynków w momencie zagrożenia pożarem. Nieprzestrzeganie ich może być powodem poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia, dlatego tak duży nacisk kładzie się na sprawdzanie wszelkich elementów ppoż znajdujących się w budynkach. Wyznaczając wymagania techniczne wprowadzono podział budynków na 4 kategorie: ● budynek niski: do 12 metrów nad poziomem terenu, ● budynek średniowysoki ppoż określa między 12, a 25 metrów nad poziomem terenu, ● budynki wysokie od 25 do 55 metrów nad poziomem terenu, ● wysokościowe: >55 metrów nad poziomem terenu. Odporność pożarowa budynków, […]

Cennik usług ppoż – co wchodzi w ich skład i co wpływa na cenę

Cennik usług ppoż – co wchodzi w ich skład i co wpływa na cenę

W każdej firmie, jednym z najważniejszych aspektów, zarówno ze względów osobistych, jak również narzuconych prawnie, jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej. Chcąc zagwarantować zarówno sobie, jak i swoim pracownikom maksimum bezpieczeństwa warto skorzystać z usług ludzi, którzy się w tym specjalizują. Co dokładnie oferują firmy specjalizujące się w szkoleniu ppoż oraz jak wygląda cennik usług ppoż? Cennik usług ppoż – co wchodzi w ich skład? Przygotowanie przeciwpożarowe to niezwykle złożony i skomplikowany proces. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi, które zagwarantują bardzo dokładne przygotowanie z zakresu ppoż. Zajmujemy się działalnością kontrolną, która w wielu przypadkach sama skutecznie ochroni przed powstaniem zagrożenia, ale również szkolimy i przygotowujemy pracowników do podejmowania odpowiednich działań i […]

Polityka BHP przedsiębiorstwa – jakie elementy uwzględnić?

Polityka BHP przedsiębiorstwa – jakie elementy uwzględnić?

Bezwzględnym obowiązkiem każdego zakładu pracy jest zapewnienie takich warunków, które pozwolą pracownikom na bezpieczne wykonywanie swojej pracy. W związku z tym pracodawcy wprowadzają do swoich firm różnorodne regulaminy i wytyczne mające na celu zapewnienie bezpiecznych warunków. Jednym z nich jest wprowadzona polityka BHP przedsiębiorstwa. Czym jest polityka BHP przedsiębiorstwa oraz jakie elementy należy w niej uwzględnić? Czym jest polityka BHP przedsiębiorstwa? Polityka BHP przedsiębiorstwa to swego rodzaju deklaracja kierownictwa określająca przedsięwzięcia strategiczne w zakresie BHP oraz sposoby ich realizacji w okresie długoterminowym. Tworząc politykę BHP głównym celem jest zapobieganie wszelkim wypadkom przy wykonywaniu pracy oraz zminimalizowanie ryzyka powstania chorób zawodowych. Ponadto, ważne jest, by osiągnąć poziom bezpieczeństwa, który będzie zgodny […]

Systemy zarządzania BHP

Systemy zarządzania BHP

Systemy zarządzania BHP w firmie W dzisiejszych czasach bardzo dużą uwagę przywiązuje się do bezpieczeństwa. Również w miejscu pracy wymagane jest przestrzeganie odpowiednich zasad, które mają zapewnić większą ochronę. Każdy zakład, chcąc uniknąć ewentualnych niebezpiecznych sytuacji i wynikających z nich przykrych konsekwencji, dostosowują się do narzucanych prawnie wymagań, wprowadzając do polityki firmy m.in. system zarządzania BHP. Czym są systemy zarządzania i o czym należy pamiętać wdrażając BHP w firmie?

Inspektor ppoż w zakładzie pracy?

Inspektor ppoż w zakładzie pracy?

Inspektor PPOŻ w zakładzie pracy – po co jest potrzebny? Zgodnie z nowelizacją ustawy o Kodeksie Pracy wprowadzonej od stycznia 2009 roku, każdy pracodawca obowiązany jest do wyznaczenia pracownika (lub pracowników) do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji personelu. Dokładny spis praw i obowiązków takiej osoby sporządza pracodawca, jednak przepisy określają jakie zadania powinien on wykonywać. Przede wszystkim, inspektor PPOŻ powinien kontrolować i udzielać porad pracodawcy odnośnie działań związanych z ochroną przeciwpożarową (wyposażenie, konserwacja i naprawa gaśnic, dbanie o stan instalacji i technologii) oraz pilnować terminów przeglądów sprzętów służących do ochrony przeciwpożarowej. Na jego barkach leży również stosowanie odpowiednich procedur związanych z przygotowaniem do przeprowadzenia ewentualnych akcji ratowniczych. W […]

Kontrola ppoż w firmie

Kontrola ppoż w firmie

Kontrola ppoż w firmie zazwyczaj jest kontrolą wcześniej zapowiedzianą przez Państwową Straż Pożarną. Strażak, według przepisów, ma obowiązek z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem (w nagłych przypadkach 3-dniowym) powiadomić przedsiębiorcę o nadchodzącej wizycie. W ciągu tych dni istnieje możliwość odpowiedniego przygotowania miejsca pracy tak, by uniknąć nieprzyjemności. Zatem jakie są obowiązki firmy i na co zwrócić uwagę przed kontrolą ppoż? Kontrola ppoż w firmie – co trzeba wiedzieć? Podczas wizyty ppoż osoba upoważniona ma obowiązek skontrolować czy dane miejsce jest odpowiednio przystosowane do bezpiecznej ewakuacji ludzi w razie ewentualnego wystąpienia zagrożenia. Zostaną sprawdzone drogi ewakuacyjne.  Wszelkie przedmioty znajdujące się zarówno na korytarzach. jak również w poszczególnych pomieszczeniach (np. czy droga ewakuacyjna […]

Wymagania BHP i PPOŻ. dla zakładu pracy

Wymagania BHP i PPOŻ. dla zakładu pracy

Wymagania BHP i PPOŻ. Prowadzenie własnej firmy, niezależnie od branży, wiąże się z wieloma obowiązkami. Potrzebne jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, zapewnianie pracownikom wynagrodzenia oraz warunków pozwalających na komfortowe i wydajne realizowanie swoich obowiązków zawodowych. Nie należy również zapominać o wymagania BHP i PPOŻ. dla zakładu pracy. Jednym z wielu obowiązków pracodawcy jest przestrzeganie wymagań z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Dzięki temu uniknie się nieprzyjemności i kar na wypadek kontroli ze strony odpowiednich organów, a także zapewni się pracownikom maksymalny poziom bezpieczeństwa i komfortu pracy. Wymagania BHP w zakładzie pracy Do grona podstawowych wymagań z zakresu BHP w zakładzie pracy wchodzą między innymi następujące sprawy: • Organizacja […]

Służba ppoż. w zakładzie pracy

Służba ppoż. w zakładzie pracy

Służba ppoż. Każdy pracodawca prowadzący zakład pracy, niezależnie od branży, musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednie, komfortowe i bezpieczne warunki, w których mogą realizować swoje obowiązki. Okazuje się, że bardzo ważną sprawą jest służba ppoż. czyli zadbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W tym celu konieczne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu, oznaczeń, a także powołanie pracowników odpowiedzialnych za zadania związane z ochroną przeciwpożarową. Generalnie, im więcej pracowników zatrudnia dany zakład pracy, tym większa powinna być brygada przeciwpożarowa składająca się z pracowników wyznaczonych do takich zadań. Zakres odpowiedzialności takiej służby przeciwpożarowej jest dość szeroki i wymaga od nich konkretnej wiedzy oraz umiejętności. Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony ppoż. Jak już zostało wspomniane wcześniej, pracodawca ma […]

Planowanie PPOŻ w przedsiębiorstwie

Planowanie PPOŻ w przedsiębiorstwie

Każdy właściciel lub zarządca budynku powinien zadbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, eliminując jakiekolwiek ryzyko pojawienia się i rozprzestrzenienia ognia. Planowanie PPOŻ w przedsiębiorstwie jest więc wskazane, jednak wiele spośród zobowiązanych do przestrzegania bezpieczeństwa w budynku osób, bagatelizuje ten problem. Sprawdźmy więc dlaczego trzeba zadbać o tę kwestię i dlaczego jest to absolutnie niezbędne. Planowanie PPOŻ w przedsiębiorstwie – obowiązek regulowany prawnie O kwestiach związanych z koniecznością ochrony przeciwpożarowej budynków, mówi ustawa o ochronie przeciwpożarowej z sierpnia 1991 roku, a także jej nowelizacja z 2005 roku. Wynika z niej, że obowiązek zadbania o ochronę przeciwpożarową w danym obiekcie posiada jego zarządca lub użytkownik, który podpisał z właścicielem umowę cywilnoprawną o użytkowanie obiektu. […]

Szkolenia z zakresu BHP dla firm – podstawowe informacje

Szkolenia z zakresu BHP dla firm – podstawowe informacje

Szkolenia z zakresu BHP musi przejść każda osoba zatrudniona na umowę o pracę. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia to od pracodawcy zależy czy szkolenie zostanie przeprowadzone. Szkolenie z zakresu BHP dla małych firm Osoby prowadzące własną jednoosobową działalność gospodarczą nie są zobowiązane do szkolenia z zakresu BHP. Właściciel firmy nie musi przechodzić badań lekarskich czy zapoznawać się z ryzykiem zawodowym związanym ze swoją działalnością. Sytuacja ulega zmianie, gdy właściciel firmy postanawia zatrudnić pracowników. Wówczas staje się pracodawcą i spadają na niego różne obowiązki z tym związane. Prawo pracy jest mniej rygorystyczne dla małych firm to i tak kwestie BHP obowiązują każdego pracodawcę w tym samym stopniu. Zasady […]

ZAUFALI NAM: