Podstawą naszego działania jest ochrona twojego bezpieczeństwo po przez zdefiniowanie potencjalnych zagrożeń, wyodrębnienie stref bezpieczeństwa, stworzenie procedur eliminujących zagrożenie, a następnie kontrola i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów dostosowanych precyzyjnie do twoich indywidualnych potrzeb.

 

  • Przeglądy obiektów pod względem bezpieczeństwa
  • Tworzenie planów bezpieczeństwa, instrukcji ochrony, procedur obowiązujących na obiekcie
  • Ochrona danych osobowych – tworzenie polityki bezpieczeństwa, Instrukcji zarządzania systemami informatyczymi
  • Dozór obiektów