Przepisy związane z przeprowadzeniem próbnej ewakuacji

Przepisy związane z przeprowadzeniem próbnej ewakuacji

Z każdego miejsca w budynku, w którym przebywają ludzie, muszą być zapewnione warunki pozwalające na przeprowadzenie szybkiej i bezpiecznej ewakuacji. Aby zadbać o efektywność jej przebiegu, konieczne jest systematyczne przeprowadzanie specjalnych prób. W ten sposób uzyskać można protokół zawierający wykaz ewentualnych nieprawidłowości, a na jego podstawie szybko wprowadzić zmiany pozwalające na zwiększenie skuteczności zabezpieczeń na wypadek prawdziwej ewakuacji. Próbna ewakuacja przepisy Obowiązek praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji dotyczy właścicieli lub zarządców obiektów użytkowanych przez ponad 50 osób, niezakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi IV. Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, próbną ewakuację należy przeprowadzić przynajmniej raz na dwa lata. Jeżeli w obiekcie cyklicznie zmienia się grupa powyżej […]

Co powinna zawierać instrukcja ppoż.?

Co powinna zawierać instrukcja ppoż.?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to istotny dokument, który obowiązuje przez cały okres użytkowania budynku. Obiekty, które muszą być wyposażone w instrukcję, jej formę oraz informacje, które powinna zawierać określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Instrukcja przeciw pożarowa — gdzie obowiązuje? Budynki, które muszą być wyposażone w instrukcję bezpieczeństwa pożarowego określa ust. 1 i 8 rozporządzenia z 2010 roku. Zgodnie z przepisami w instrukcję muszą być wyposażone wszystkie obiekty lub stanowiące odrębne strefy pożarowe części tych obiektów, jeżeli są one wykorzystywane jako miejsce: – użyteczności publicznej, – zamieszkania zbiorowego, – produkcyjne, – magazynowe, – inwentarskie. […]

Jakie przepisy ppoż obowiązują w magazynie

Jakie przepisy ppoż obowiązują w magazynie

Magazyny są przeznaczone do przechowywania w nich towarów lub półproduktów. Te, z uwagi na swoje właściwości, mogą charakteryzować się mniejszą lub większą palnością – dlatego należy dostosować poziom zabezpieczeń do potencjalnego zagrożenia. Jakie przepisy ppoż obowiązują w magazynie? Klasyfikacja magazynów Tego typu pomieszczenia, służące do przechowywania towarów, są klasyfikowane jako produkcyjno-magazynowe (w skrócie PM). Obecnie obowiązujące przepisy prawne narzucają obowiązek przyporządkowania każdego budynku do określonej kategorii, oznaczonej literami od A (najwyższa odporność pożarowa) do E (najniższa odporność pożarowa). Przyporządkowania tego dokonuje się w oparciu o przybliżoną gęstość obciążenia ogniowego oraz w zależności od tego, do której grupy wysokości przypisano budynek. Jednocześnie, w przypadku planowanych prac remontowo-modernizacyjnych lub w fazie projektowania […]

Choroba zawodowa- co warto o niej wiedzieć?

Choroba zawodowa- co warto o niej wiedzieć?

Nie każdy wie, czym jest choroba zawodowa. Zgodnie z obowiązującą definicją jest to schorzenie będące wynikiem długotrwałego oddziaływania szkodliwych czynników w środowisku pracy. Wiele zależy oczywiście od pełnionej funkcji – niemal każde stanowisko posiada listę konkretnych chorób zawodowych. Ważne jest jednak to, aby diagnoza była bezsporna – musi zostać postawiona przez niezależnego specjalistę, czyli lekarza orzecznika. Kiedy można zdiagnozować chorobę zawodową? Mogłoby się wydawać, że chorobę zawodową można zdiagnozować wyłącznie wtedy, kiedy pracujemy. Nie jest to prawdą! Oczywistym jest, że skutki złych warunków pracy mogą nieść działanie długofalowe. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że schorzenie rozwinie się po zakończeniu aktywności zawodowej. W taki przypadku diagnoza musi jednak zostać wyznaczona w odpowiednim […]

Kto musi przechodzić szkolenie BHP

Kto musi przechodzić szkolenie BHP

Szkolenia BHP stanowią bardzo ważny element funkcjonowania przedsiębiorstwa ponieważ to pracodawca jest odpowiedzialny za przeszkolenie i  zapewnienie swoim pracownikom odpowiednich warunków do pracy. Stanowi o tym Kodeks Pracy, w którym jest bardzo dokładnie określone, że zarówno pracodawca jak i jego pracownicy muszą znać przepisy oraz przejść odpowiednie szkolenie BHP. Obowiązek ten powinien być dopełniony jeszcze przed podjęciem pracy a w późniejszym czasie należy pamiętać o badaniach okresowych zgodnie z terminami określonymi przez ustawodawcę dla poszczególnych typów zawodów, wynikających z nich obowiązków i ryzyk zawodowych z nimi związanych.  Dlatego zarówno pracodawca, kadra kierownicza oraz pracownicy muszą przejść odpowiednie dla swojego stanowiska pracy szkolenie z zakresu BHP Szkolenie BHP pracodawcy   Odbycie szkolenia […]

Dotacje ZUS.

Dotacje ZUS.

Niespełna tydzień temu Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Program skierowany jest na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Wnioski można składać od 27 lipca do 31 sierpnia. Jako podstawowy cel konkursu wybrano oczywiście poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami i chorobami zawodowymi. Jakie działania będą przedmiotami dofinansowywania? Dotacje ZUS. Dokonano wyboru obszarów technicznych, w których mieszą się działania. Jest to przede wszystkim bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy oraz urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi, oraz promieniowaniem elektromagnetycznym. Kwalifikują się także działania związane z oświetleniem miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona […]

Oceny ryzyka zawodowego

Oceny ryzyka zawodowego

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy względem swojego pracownika, jest dokonanie oceny ryzyka zawodowego. Przygotowanie takiej oceny i odpowiednie udokumentowanie ryzyka związanego z pracą na danym stanowisku jest czynnością niezbędną do tego, aby pracownik mógł w pełni bezpiecznie wykonywać swoje zawodowe obowiązki. Czym jednak jest taka ocena ryzyka zawodowego i kto konkretnie powinien ją posiadać? Czym jest ocena ryzyka zawodowego? Czytając kodeks pracy, bez trudu można znaleźć zapis, że pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu pracownikowi bezpiecznego miejsca pracy. Oprócz jednak tego zobowiązany jest zapewnić mu badania lekarskie, a także, co być może najważniejsze, musi zapoznać pracowników z tym, co im grozi podczas wykonywania swoich obowiązków na danym stanowisku pracy. […]

Środki ochrony indywidualnej w czasie koronawirusa.

Środki ochrony indywidualnej w czasie koronawirusa.

Zbiór reguł regulujący zasady bezpiecznego wykonywania pracy BHP, zawarty jest w Rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Określa on prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP, oraz istotne kwestie związane ze stosunkiem pracy. Do najważniejszych należą: profilaktyka i ochrona zdrowia,  warunki techniczne budynków , szkolenia w zakresie bhp, czynniki szkodliwe i uciążliwe wypadki przy pracy oraz  środki ochrony indywidualnej. W szczególności ta ostatnie kwestia wymaga szczegółowego omówienia, głównie ze względu ma pandemię koronoawirusa. BHP w czasie Covid Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego jest wyjątkowa i nakłada na pracodawcę szczególne obowiązki związane z zapewnieniem pracownikowi  niezbędnego wyposażenia […]

Praca zdalna

Praca zdalna

Z dnia na dzień sytuacja robi się coraz poważniejsza i wszystkie działania koncentrują się na zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jedynym skutecznym sposobem walki jest ograniczenie, polegające na pozostawaniu w domu. Dlatego wielu pracodawców zdecydowało się na oddelegowanie pracowników do pracy zdalnej. Z punktu widzenia BHP, biorąc pod uwagę, że są to zwykle prace biurowe lub specjalistyczne polegające na korzystaniu z komputera i telefonu, jest to oczywiście rozwiązanie bezpiecznie. Jeśli jednak osoba oddelegowana, nigdy nie pracowała zdalnie, to powinna wiedzieć, jakie „zagrożenia” czekają w pracy w domu.   Praca Zdalna — największe zagrożenia   O ile w pracy czasem może nas odrywać od pracy gadatliwy kolega, dźwięk telefonu dzwoniący non stop […]

Koronawirus a BHP

Koronawirus a BHP

Dzisiaj potwierdzono łącznie 5 przypadków zarażenia koronawirusem w Polsce. SARS-CoV-2 został odnotowany w prawie 100 krajach na całym świecie, gdzie liczba chorych przekroczyła 100 tysięcy. Nikt oczywiście nie używa słowa epidemia, jednak powstaje wiele pytań i wątpliwości w kwestii prawa pracy i obowiązków pracodawcy. Państwowa Inspekcja Pracy w odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania przygotowała odpowiedzi i wyjaśnienia. W większości dotyczą one kwestii związanych z przebywaniem lub wyjazdem w zagrożone regiony. Pierwsza kwestia to możliwość odmowy pracownika, jeśli delegacja dotyczy miejsca, w którym istnieje groźba zarażenia. Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu pracy, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i […]