Co powinna zawierać instrukcja ppoż.?

Co powinna zawierać instrukcja ppoż.?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to istotny dokument, który obowiązuje przez cały okres użytkowania budynku. Obiekty, które muszą być wyposażone w instrukcję, jej formę oraz informacje, które powinna zawierać określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Instrukcja przeciw pożarowa — gdzie obowiązuje? Budynki, które muszą być wyposażone w instrukcję bezpieczeństwa pożarowego określa ust. 1 i 8 rozporządzenia z 2010 roku. Zgodnie z przepisami w instrukcję muszą być wyposażone wszystkie obiekty lub stanowiące odrębne strefy pożarowe części tych obiektów, jeżeli są one wykorzystywane jako miejsce: – użyteczności publicznej, – zamieszkania zbiorowego, – produkcyjne, – magazynowe, – inwentarskie. […]