Jakie przepisy ppoż obowiązują w magazynie

Jakie przepisy ppoż obowiązują w magazynie

Magazyny są przeznaczone do przechowywania w nich towarów lub półproduktów. Te, z uwagi na swoje właściwości, mogą charakteryzować się mniejszą lub większą palnością – dlatego należy dostosować poziom zabezpieczeń do potencjalnego zagrożenia. Jakie przepisy ppoż obowiązują w magazynie? Klasyfikacja magazynów Tego typu pomieszczenia, służące do przechowywania towarów, są klasyfikowane jako produkcyjno-magazynowe (w skrócie PM). Obecnie obowiązujące przepisy prawne narzucają obowiązek przyporządkowania każdego budynku do określonej kategorii, oznaczonej literami od A (najwyższa odporność pożarowa) do E (najniższa odporność pożarowa). Przyporządkowania tego dokonuje się w oparciu o przybliżoną gęstość obciążenia ogniowego oraz w zależności od tego, do której grupy wysokości przypisano budynek. Jednocześnie, w przypadku planowanych prac remontowo-modernizacyjnych lub w fazie projektowania […]