Choroba zawodowa- co warto o niej wiedzieć?

Choroba zawodowa- co warto o niej wiedzieć?

Nie każdy wie, czym jest choroba zawodowa. Zgodnie z obowiązującą definicją jest to schorzenie będące wynikiem długotrwałego oddziaływania szkodliwych czynników w środowisku pracy. Wiele zależy oczywiście od pełnionej funkcji – niemal każde stanowisko posiada listę konkretnych chorób zawodowych. Ważne jest jednak to, aby diagnoza była bezsporna – musi zostać postawiona przez niezależnego specjalistę, czyli lekarza orzecznika. Kiedy można zdiagnozować chorobę zawodową? Mogłoby się wydawać, że chorobę zawodową można zdiagnozować wyłącznie wtedy, kiedy pracujemy. Nie jest to prawdą! Oczywistym jest, że skutki złych warunków pracy mogą nieść działanie długofalowe. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że schorzenie rozwinie się po zakończeniu aktywności zawodowej. W taki przypadku diagnoza musi jednak zostać wyznaczona w odpowiednim […]