Dotacje ZUS.

Dotacje ZUS.

Niespełna tydzień temu Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Program skierowany jest na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Wnioski można składać od 27 lipca do 31 sierpnia. Jako podstawowy cel konkursu wybrano oczywiście poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami i chorobami zawodowymi. Jakie działania będą przedmiotami dofinansowywania? Dotacje ZUS. Dokonano wyboru obszarów technicznych, w których mieszą się działania. Jest to przede wszystkim bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy oraz urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi, oraz promieniowaniem elektromagnetycznym. Kwalifikują się także działania związane z oświetleniem miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona […]