Oceny ryzyka zawodowego

Oceny ryzyka zawodowego

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy względem swojego pracownika, jest dokonanie oceny ryzyka zawodowego. Przygotowanie takiej oceny i odpowiednie udokumentowanie ryzyka związanego z pracą na danym stanowisku jest czynnością niezbędną do tego, aby pracownik mógł w pełni bezpiecznie wykonywać swoje zawodowe obowiązki. Czym jednak jest taka ocena ryzyka zawodowego i kto konkretnie powinien ją posiadać? Czym jest ocena ryzyka zawodowego? Czytając kodeks pracy, bez trudu można znaleźć zapis, że pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu pracownikowi bezpiecznego miejsca pracy. Oprócz jednak tego zobowiązany jest zapewnić mu badania lekarskie, a także, co być może najważniejsze, musi zapoznać pracowników z tym, co im grozi podczas wykonywania swoich obowiązków na danym stanowisku pracy. […]