Bezpieczeństwo pożarowe. Ustawa ppoż.

Bezpieczeństwo pożarowe. Ustawa ppoż.

W każdym przedsiębiorstwie istnieją miejsca składowania różnego rodzaju odpadów. Aby zgromadzone materiały łatwopalne nie były zagrożeniem dla innych pomieszczeń, budynków i znajdujących się w pobliżu pracowników. należy wdrożyć operat przeciwpożarowy. Kto powinien opracować operat przeciwpożarowy? Operat przeciwpożarowy musi być opracowany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, i mogą to być: – rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – w sytuacji, gdy temat podlega marszałkowi województwa lub regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, – inżynier pożarnictwa, czyli osoba która skończyła studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego – gdy nadzór leży w gestii starosty. Operat przeciwpożarowy Sporządzanie Operatu przeciwpożarowego stało się koniecznością, wynikłą z powodu serii pożarów, które pojawiały się […]